ޚަބަރު ފީތާ

ކުއްލި ހާލަތުގައި އެމްބިއުލާންސްއަށް ގުޅުމަށް ނަމްބަރެއް ހަމަޖައްސައިފި

ކުއްލި ހާލަތުގައި އެމްބިއުލާންސްއަށް ގުޅުމަށް ނަމްބަރެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ މިއީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އެމްބިއުލާންސް ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ތައާރަފްކޮށް ޚާއްސަ ނަންބަރެއް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ނަމްބަރަކީ “100” ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އިމަޖަންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް އުފައްދާފައިވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިސްނަގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

“މިވަގުތު އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިވަގުތު ތިބި ކޮވިޑް ބަލި މީހުންގެ ތެރެއިން އިމަޖެންސީ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް.” މަބްރޫކު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރވިސް ތަޢާރަފްކޮށްފައި މިވަނީ ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ، ގިނަ ބަޔަކު ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔަމުންދާ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: