ޚަބަރު ފީތާ

ވަރލްޑް އޯޝަން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބ. މާޅޮހުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ވަރލްޑް އޯޝަން ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށް ބ. މާޅޮހުގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި އެވެ.

މި ހަރަކާތް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތަކުން އެޓޯލް ނިއުސް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ފަޅުން 280 މީޓަރުގެ ސަހައްދެއް ސާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވެފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފު ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތުގައި ދެ ޖަމްބޯގެ ކުނި ނެގުނު ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ދަޅު، ފުޅި އަދި ޕްލާސްޓިކް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ހުރި ކަމަށެވެ.

” އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ހިންގި މި ހަރަކާތަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު. މިއީ ކޮވިޑުގެ ދުވަސްވަރު ކަމަށް ވާތީ، މި ކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން. މިސާލަކަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެމީހެއްގެ ވެސް ޓެމްޕްރޭޗަރ ޗެކް ކުރެވުނު.” އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އެރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ސްކޫލު އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
%d bloggers like this: