ޚަބަރު ފީތާ

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑުހިލައިގެ 2 ވަނަ ބާޖު ގެންގޮސްފި

ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޮޑުހިލައިގެ 2 ވަނަ ބާޖު ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ބާރޖް ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 53,522.50 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި، 31,575.50 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބަނދަރަށް ވަދެވެން އޮންނަ ދިމާ ނެރު ފުންކުރާނެ އެވެ. އަދި 355 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ބޭރުތޮށިލ،ާ 50 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖަހާ، 270 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށި ވެސް ލާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 53.94 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުގައި 2583 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: