ޚަބަރު ފީތާ

އެކްސްޕްރެސް ޕާލް އިން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ

ސްރިލަންކާގެ ޕޯޓު ކައިރީގައި އޮއްވާ އަލިފާން ރޯވި އެކްސްޕްރެސް ޕާލް އިން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެއްޖެ އެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފައިވަނީ އެބޯޓުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު އިންޑިޔާ އާއި ލަންކާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ކުރި މަސައްކަތުން ނިއްވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޯޓުގައި ރޯވުމާއެކު ލަންކާގެ އައްސޭރި ފަށުން ބޯޓު ކަފުޖަހައިގެން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ވަކި ހިސާބަކުން އެބޯޓުވަނީ އަޑިޔަށް ގޮސްފައެވެ. ބޯޓުގެ ކޮޅުފަސްކޮޅަށް ބަރުވެ މިހާރު ވަނީ ބޯޓުގެ އެއްބައި ކަނޑު އަޑީގައި ތާށިވެފަ އެވެ.

ކެމިކަލް އާއި ޕްލާސްޓިކް ބަރުކޮށްފައި އޮތް ކޮންޓެއިނަރ ބޯޓު އެމްވީ އެކްސްޕްރެސް ޕާލްގައި އަލިފާން ރޯވީ މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެމްވީ އެކސްޕްރެސް ޕާލް ގައި 1486 ކޮންޓެއިނަރު ހުރިއިރު 25 ޓަނުގެ ނައިޓްރިކް އެސިޑާއި ސޯޑިއަމް ހައިޑްރޮއޮކްސައިޑް އަދި މިނޫންވެސް އެކި ޒާތުގެ ކެމިކަލް ހުރިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބޯޓުގައި ހުރި ކޮންޓެއިންރަކުން ނައިޓްރިކް އެސިޑް ލީކްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ބޯޓުގައި އެ ލީކް ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: