ޚަބަރު ފީތާ

ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ހިލޭ ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅީ ސައްހަނޫން ލިޔުންތަކެއް: ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ހިލޭ ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅީ ސައްހަނޫން ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 500،000 ޑޯޒް ރަޝިއާ ވެކްސިން އާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކަ އެއް ކަމަށެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނާ ލިޔުންތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

“އެފަދަ ލިޔުންތަކެއް އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު. އެކަމަކު އޭގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް އުޅޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް ބެލުމުން އެއީ ސައްހަ ލިޔުންތަކެއް ނޫންކަން ރަޝިޔާ ސަރުކާރުން ކަށަވަރު ކޮށްދިން.” މިނިސްޓަރ ނަސީމު ވިދާޅޫވި އެވެ.

ރަޝިއާ އިން އުފައްދާފައިވާ “ސްޕަޓްނިކް ވީ” ވެކްސިންގެ 200،000 ޑޯޒް ގަތުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އެ ވެކްސިންގެ 500،000 ޑޯޒް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ އަރާފައެވެ.

އެ ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކާ ގުޅޭ ޖަވާބު އިއްޔެ އެ ކުންފުންޏަށް ދީފައި ވާކަންވެސް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ދީފަވަނީ މިދިޔަ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: