ޚަބަރު ފީތާ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާތީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިސްކިތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މިރޭ ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިފައި ވާ އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މެއި 19، ގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގި ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން އެކަން ކުރާތީއާއި މިހާރު ކާފިއު ހިންގާފައި ވުމާއެކު އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހާއި ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފަޔާއެކުގައި ކަަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

“މިސްކިތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރި ނަމަވެސް، ހުރިހާ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކޮށް، ގިނަ ގިނައިން ސުންނަތް ކުރުމާއި ގުރުއާން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ.” އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވުމާއެކު، މީގެ ކުރިންވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަނީ ހުއްޓާލާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: