ޚަބަރު ފީތާ

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ދިވެހިން ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ރާއްޖޭގައި ގޯސްވަމުން ދާތީ ދިވެހިން ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރުކުރުން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ ހިމަނާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ގައުމުތަކުގެ ކެޓަގަރީ ކަމަށްވާ “ސީ” ކެޓަގަރީ ގައެވެ.

އެ ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖެއާއެކު އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އާއި އިންޑިއާ ވެސް އޮތީ ހިމަނާފަ އެވެ.

މާދަމާއިން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ޕާކިސްތާނަށް ދަތުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު، އެ ނޫންގޮތަކަށް ޕާކިސްތާނަށް ދެވޭނީ އެ ގައުމުގެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއަކުން ހުއްދަ ދިނުމުން ނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެގައުމަށް އެނބުރި ދެވޭނެ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: