ޚަބަރު ފީތާ

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 417 ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދޫކޮށްފި

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 417 ދަރިވަރުންނަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދޫކޮށްފި އެވެ.

އެކަން ހާމކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރެސް ގައ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމަށް މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި އިއުލާން ކުރުމުން 1176 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސްކީމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ޖޫން 01 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހު ފައިނަލް ލިސްޓު އާންމު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯނު ސްކީމުގައި ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެކައުންޓިންގ، އިންޖިނިއަރިންގ އަދި ސޯޝަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާތަކުން ކުރިމަތިލީ ޢަދަދު ދަށްކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: