ޚަބަރު ފީތާ

ރައީސް ނަޝީދަށް ޙަމަލާ ދިން މައްސަލައިގާ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ޓެރަރިސްޓު ޙަމަލާ ދިން މައްސަލައިގާ ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމެއް ގޮއްވާލާ ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މި މަހު 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅު، ގ. ކެނެރީގެއިން ނިކުމެވަޑައިގެން ކާރުކޮޅަށް އަރާ ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވަނިކޮށް ދިން އެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެ، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަނީ ގިނަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލައަށް ތައްޔަރު ކުރި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންނަކީ ވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަށް ވާގިދޭ ތިން މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި މި ތިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ބަލާ ފާސްކޮށް، ގިނަ ހެކިތަކެއް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އައިއީޑީ ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުން ކުރި ބައެއް ތަކެތި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާ އިރު، މި މީހުންގެ އަމަލުތައް އެރޭ ހުރިގޮތާއި އެ މީހުން ދަތުރު ކުރި މަގުތައް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: