ޚަބަރު ފީތާ

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިސްމާޢިލް ފަތުހީ އަވަހާރަ ވެއްޖެ

ކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އިސްމާޢިލް ފަތުހީ އަވަހާރަ ވެއްޖެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ކޮވިޑް-19 އަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެއްވަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ވެސް ގެންދަވަނީ ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ނެވެ.

1993 އިން ޖެނުއަރީ 16، 2008 އަށް އޭނާ ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ އިސްމާޢިލް ފަތުހީ ވަނީ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމު ޒަމާނީކޮށް ރާއްޖޭގައި ބުކްކީޕިންގ ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވުމާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މާލެ ގެނެސް ތަމްރީނުކުރުމުގައި އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑާއި ރާއްޖޭގެ އެކައުންޓިންގ ދާއިރާގެ ބައްޕަގެ ލަގަބު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ލިބިލައްވާފަ އެވެ. އޭރު ވެސް އެމަނިކުފާނު އުޅުއްވަނީ އާލާސްކަންފުޅާ އެވެ.

އިސްމާއިލް ފަތުހީ އަކީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ނާއިބް އަލްއުސްތާޛް މޫސާ ފަތުހީގެ ކޮއްކޯފުޅެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry