ޚަބަރު ފީތާ

ނަގާ 40 އިންސައްތަ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖޭގައި ނަގާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން 40 އިންސައްތަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް ވަނީ 40 އިންސައްތައަށް އަރާފަ. މި މަސް ފެށުނު އިރު، ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް ކުރީ 15 އިންސައްތާގަ.” ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ މި މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން 21 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމަައަށް 22166 ކޭސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން 2 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ފަރުވާދެނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވް ވާ 86 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރާ މީހުންގެ 86 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ވެސް ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ނުޖަހާ ކަމަށް ބުނަނީ އެންމެ ޑޯޒެއް ވެސް ނުޖަހާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ވެސް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ނަގާ 40 އިންސައްތަ މީހުންގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވް: ޑރ. އަފްޒަލް"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.