ޚަބަރު ފީތާ

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަަމަށް ލަފާކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

އެ އިދާރާ އިން ބުނީ ޚާއްސަކޮށް އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ވަރަށް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

“ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އާންމު ގޮތެއްގައި ގަޑިއަކު 17 މޭލާއި 27 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގަ. ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 50 މޭލާއި 60 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނަށް ވައިގަދަވާނެ.” މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry