ޚަބަރު ފީތާ

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ދަރަވަންދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ބ. ދަރަވަންދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންނާ ޙަވަާލާދީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަލުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގައި މިރޭ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދިހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި ދަރަވަންދޫއިން ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.