ޚަބަރު ފީތާ

ރައީސް ސޯލިހު މިރޭ ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު މިރޭ ޤައުމާއި މުޚާތަބް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ރައީސް މިރޭ ޤައުމާއި މުޚާތާބު ކުރައްވާނީ މިރޭ 7 ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިރޭ ޤައުމާއި މުޙާތަބު ކުރައްވަނީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގެވުމަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓތަކުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަސްއޫލިއްޔަތާއި މިއަދު ހަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވި އެވެ.

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއިއެކު އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު އެވެ. ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ބޮޑެތި އިހުތިޔާރުތައް ވަނީ ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "ރައީސް ސޯލިހު މިރޭ ގައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.