ޚަބަރު ފީތާ

އިސްރާއީލްގެ މުދާ އެތެެރެ ނުކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފި

ފޮޓޯ: ސަން

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ދެން ރާއްޖެއަށް އިސްރާއީލްގެ ފަތުރުވެރިންނާއި މުދާ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމްއެވެ. ޝިޔާމް ހުށަހެޅުއްވި މި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރަން ހުޅުވާލަން ފާސްކުރީ 55 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

މަޖިލީހަށް މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މެންބަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލްގެ އަމަލުތައް ހަމައެކަނި ކުށްވެރިކޮށްގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށާއި ދިވެހި ދައުލަތުން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވެން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އިސްރާއީލްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުން އަދި އިސްރާއީލްގެ މުދާ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވަން އެ ކުއްލި މައްސަލާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފޮނުވާ "އިސްރާއީލްގެ މުދާ އެތެެރެ ނުކުރަން ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.