ޚަބަރު ފީތާ

ދީން

ހެޔޮ ބަހަކީ ޞަދަޤާތެއް -ހުކުރު ޚުޠުބާ-

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ހެޔޮބަސް ބުނުމާއި ޞާލިޙުޢަމަލު ކުރުމުގެމައްޗަވަނީ ނަޞީޙަތްދީފައެވެ. ހެޔޮބަަހަކީ ޞަދަޤަތެއްކަމާއި އެއީ މުޖްތަމަޢަށް އޭގެ ހެޔޮ އަސަރު ކުރާލެއް ބޮޑުކަމުންކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. މާތްﷲގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހުކުރު ދުވަހުގެ ބައެއް އަދަބުތައް !

އިރު އެދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އެރި އެންމެ ހެޔޮ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. ހުކުރު ދުވަހަކީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ލައްވާފައިވާ ޢީދު ދުވަހެވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގައި…