ޚަބަރު ފީތާ

މަލަހިނި ސޭންޑީ މިޝަން ބާއްވައިފި

މަލަހިނި ސޭންޑީ މިޝަން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ.
ކުރީގެ ކުޑަބަނޑޮހުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމަކީ އެ ރަށުގައި މިހާރު ހިންގާ މަލަހިނީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ދުވުމެކެވެ.
ޗެރިޓީ ދުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ މި ދުވުން މިއަދު ބާއްވާފައިވަނީ ހަވީރު 16:00ން 17:00އަށެވެ.


ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވި މި ދުވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
މިއަހަރުގެ ދުވުމުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާެލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަށެވެ.
މިދުވުން ބާއްވާތާ ތިން އަހަރުވެފައިވާ އިރު، ކޮނެއަހަރަކުވެސް ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީއަށް އަންނަނީ ހަދިޔާ ކުރަމުންނެވެ.

Rate this post

ޚިޔާލު 1 on "މަލަހިނި ސޭންޑީ މިޝަން ބާއްވައިފި"

  1. ސަަބަހޭ ބީބީ.. ޔޫ އާ ދަ ބެސްޓް

Comments are closed.