މަލަހިނި ސޭންޑީ މިޝަން ބާއްވައިފި

މަލަހިނި ސޭންޑީ މިޝަން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފިއެވެ.
ކުރީގެ ކުޑަބަނޑޮހުގައި ބޭއްވި މި ދުވުމަކީ އެ ރަށުގައި މިހާރު ހިންގާ މަލަހިނީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ ދުވުމެކެވެ.
ޗެރިޓީ ދުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ މި ދުވުން މިއަދު ބާއްވާފައިވަނީ ހަވީރު 16:00ން 17:00އަށެވެ.

38277326 10160846919425089 2234753749912387584 n
ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވި މި ދުވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
މިއަހަރުގެ ދުވުމުން ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މާެލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒަށެވެ.
މިދުވުން ބާއްވާތާ ތިން އަހަރުވެފައިވާ އިރު، ކޮނެއަހަރަކުވެސް ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީއަށް އަންނަނީ ހަދިޔާ ކުރަމުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

އިޝްތިހާރު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.