ޒުވާނުންނާއި އެކު ވޯލްޑްކަޕް މެޗު ބެއްލެވުމަށް މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެންފި

ރޭ ބްރެޒިލްއާއި މެކްސިކޯ ކުޅުނު މެޗު ޒުވާނުންނާއި އެކު ބެއްލެވުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާދަމް ވަނީ މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ބޮޑު ސްކްރީނުން މެޗު ބެލުމަށްޓަކައި ރޭގައިވެސް ވަނީ މާފަންނު ޔޫތު ސެންޓަރަށް ގޮސްފައެވެ. މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް އާއި އެކު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ދެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓާރުންނާއި އިތުރު އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ މެޗު ބެއްލެވުމަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މިފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތްއިރު، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ޒުވާނުން އެއްތަނެއްގައި ތިބެ މެޗް ބެލުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ އެދުމުގެ މަތިން 60 ޔޫތު ސެންޓަރަށް ޕްރޮޖެކްޓަރ ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ. ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއްވައިގެން މިސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާއިރު، މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުންދަނީ ރައީސްގެ އިސްނެންގެވުމާއި އެކުއެވެ. ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަން ޒިންމާދާރުކަންމަތީ ހިންގަމުންދާއިރު، އެ މަރުކަޒުތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތި ހުރުމަކީ ރައީސްގެ އެއް އަމާޒެވެ. މި އަމާޒުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ 20 ޔޫތު ސެންޓަރު ވަނީ ތަރައްގީކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅު އިކުއިޕްމެންޓާއި އެކު އަލުން ހުޅުވާ ޚިދްމަތްދޭން ފެށިފައެވެ. އަދި މުޅިން އަލަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ވަނީ 20 ޔޫތު ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.