ޚަބަރު ފީތާ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދެނީ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލްްް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މި އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ޚިދުމަތްރައް ކަމަށްވާ ޓޯކަން ނަމްބަރު ދޫކުރުމާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ އާއި ސިއްޚީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިކުވައިދޭނެ ކަމަށެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ފޭސްބުކް މެސެންޖަރ، ވައިބަރ އަދި ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.
މި އެޕްތަކުގައިވާ އާސްކް އޭޑީކޭ އަށް މެސެޖުކުރުމުން އެމީހަަކު ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ލިބޭނެއެވެ.
އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކަކީ ޢާންމުންނަށް ފަސޭހަ، ޒަމާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ވަނީ ކިއުބީ މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ކައުންޓަރުތަކުންނާއި އެވަގުތަކު ބަލަމުންދާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައެވެ.

Rate this post