ފުޓްބޯލް ފޯރ ފްރެންޑްޝިޕްގެ ހަރަކާތްތައް ދިވެހި ދިދައާއެކު ފަށައިފި

ފުޓްބޯލް ފޯރ ފްރެންޑްޝިޕްގެ ހަރަކާތްތައް ދިވެހި ދިދައާއެކު ފަށައިފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ފަށާފައިވާ މި ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަނީ އުވައިޝް މުހައްމަދާއި އަހުމަދު ޒަހާން ނަޒީރުއެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ފީފާގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރއެއް ކަމަށްވާ ގެޒްޕްރޮމްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރލްޑް ކަޕާއި ދިމާކޮށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ވަރލްޑް ކަޕް މުބާރާތާއި ދިމާނުވާ ގޮތަށެވެ.

އިޝްތިހާރު

Ahmed Zahaan Nazeer Young Journalist Mohamed Uwais Young Footballer from Maldives

މިދިޔަ 5 އަހަރުވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި “ފުޓްބޯލް ފޯރ ފްރެންޑްޝިޕް”ގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރު، ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޤައުމުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޚާއްޞަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަކާއި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަކާއި ފޯރަމްތައްވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 211 ޤައުމަކުން ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ވަރލްޑް ކަޕްގެ ފޯމެޓަށް ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 32 ޓީމުގައި ކުޅޭނީ އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އަދި އެކި ޤައުމުތަކުން ޓީމުތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިން މުބާރާތަށް ފޮނުވުމަށް ހަމެޖެހިފައިވާ އިރު، ޤައުމުތަކުން ކުޅުންތެރިން ފޮނުވާނެ މަޤާމާއި ޓީމު ހޮވާފައިވަނީ ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ.

FB IMG 1528843567721

ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިޔާ ހިމެނެނީ “ވޭލް ޝާކު” ޓީމުގައި ހިމެނިފައިވާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެެރިޔާ ބައިވެރިވަނީ ޑިފެންޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާއާއެކު ޓީމުގައި ދެން ހިމެނެނީ ބުރުނާއީ ކީޕަރަކާއި ކޭޕް ވާރޑް އައިލެންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރަކާއި ހޮންޑޫރަސް އަދި ބޮސްނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރަކާއި ލުބުނާނުގެ ފޯވަޑެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.