ޚަބަރު ފީތާ

ރަމަޟާން މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަނުފުހެވޭ މީހަކީ ބަދުނަސީބުވެރިއެއް: ޚުޠުބާ

ރަމަޟާން މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަނުފުހެވޭ މީހަކީ ބަދުނަސީބުވެރިއެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިއްވި ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ބަދުނަސީބުކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފާއިތުވަމުން މިދަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މިރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއްގައި ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭ ލައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެރެއަކީ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް މާތްﷲ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ކަނޑައަޅުއްވާ ނިންމާ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެރެއަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުނު މަތިވެރި ރޭ ކަމަށާއި އެރެއާ ބެހޭ ގޮތުން މާތްﷲ ގުރުއާނުގައި ސޫރަތެއް ބާވާލައްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

Rate this post