ރަމަޟާން މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަނުފުހެވޭ މީހަކީ ބަދުނަސީބުވެރިއެއް: ޚުޠުބާ

ރަމަޟާން މަސް އެމީހަކާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އެމަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެމީހެއްގެ ފާފަނުފުހެވޭ މީހަކީ ބަދުނަސީބުވެރިއެއްކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިއްވި ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ބަދުނަސީބުކަމުން ސަލާމަތްވޭތޯ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ފާއިތުވަމުން މިދަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެހެންކަމުން މިރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެއެއްގައި ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭ ލައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެރެއަކީ ކުރިއަށް އޮންނަ އަހަރަށް މާތްﷲ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ކަނޑައަޅުއްވާ ނިންމާ ރޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެރެއަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުނު މަތިވެރި ރޭ ކަމަށާއި އެރެއާ ބެހޭ ގޮތުން މާތްﷲ ގުރުއާނުގައި ސޫރަތެއް ބާވާލައްވައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.