ޚަބަރު ފީތާ

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ރޯދަ ސުވާލު 14

ނިދާއުލް އިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގާ ރޯދަ ސުވާލު މުބާރާތުގެ މިއަދުގެ ސުވާލަކީ:

ނަބިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެތެރެއިން 5 އަނބިކަނބަލެއްގެ ނަން ބުނެދޭށެވެ.

ޖަވާބުދެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ

 

Rate this post