ޚަބަރު ފީތާ

ވ. އަތޮޅުން ސ. އަތޮޅާއިދެމެދަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފި

Photo: Social Media

ވ އަތޮޅުން ފެށިގެން ސ އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން އެ ސަރަޙައްދަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރުނީ މޫސުމް ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން މިއަދު ހެނދުނު 10:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 15:00 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެ އިދާރާއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަށް ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވައިޖެހޭނީ ދެކުނާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން، މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގަޑިއަކު 10 މޭލާ 20 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައިކަމަށެވެ.

މޫސުމާއިބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 5 މޭލާއި 15 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނށަކަށް 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރުކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގާ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އަންނަނީ ބޯކޮށް ވާރެވެހި، ފެން ބޮޑުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބ. އޭދަފުއްޓަށް އިއްޔެ ވަނީ ބޯކޮށްވާރެވެހި، އެރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އައްޑޫސިޓީއަށް މިހާރުވެސް އަންނަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.

 

Rate this post