އިރު އޮއްސުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އަންހެނަކު ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެތޯ؟

އިރުއޮއްސުމުގެ ފަސްމިނިޓް ކުރިން އަންހެނަކު ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ އެމީހާ ރޯދަ ފުރިހަމަ ކުރާނީތޯ؟ ނުވަތަ ގަޟާ ކުރާނީތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وبعد

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އިރު އޮއްސުމުގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ޙައިޟުވީނަމަވެސް ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ ރޯދަ އެހެން ދުވަހަކުން ގަޟާ ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. والله أعلم

ޖަވާބު ދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢީޔާޟު ޢަބަދުއްލަޠީފު

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.