ޚަބަރު ފީތާ

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

File Photo

އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ތިޖޫރީން ގެއްލިފައިވަނީ 500،000ރ އެވެ. އަދި ފުލުހުން ބުނީ އެސްޓީއޯއިން ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި، ވައްކަން ކޮށްފައިވާކަމުގެ ރިޕޯޓު އެ އިދާރާއަށް ލިބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 7:50 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

މިކަމުގައި އެސްޓީއޯގެ ބަހެއް ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

Rate this post