ޚަބަރު ފީތާ

ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރޯގާ އާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ނިންމީ ހުމާއި ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފާ ދިނުމުން ކަމަށެވެ.

 

Rate this post