ޚަބަރު ފީތާ

ތުއްތޮންބެ ކަޕް ސެމީފައިނަލު މާދަމާ..

މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތުއްތޮންބެ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މާދަމާ ކުޅޭނެއެވެ.
އެގޮތުން މާދަމާގެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެޗްޕީއެސްއެން އާއި އޯލް އެޓޭކް އެފްސީ އެވެ. އަދި 4 ޖެނުއަރީ ވާ ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ ޔޫތް ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލެންޖަރސް އެވެ.
ސެމީފައިނަލާއި ފައިނަލް މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15:50ގައެވެ.
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު 6 ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 6 ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

Rate this post