ޚަބަރު ފީތާ

ސިޙުރަކީ ކޮބާ؟

ސުވާލު:

ސިޙުރަކީކޮބާ؟

ޖަވާބު:

ޢަރަބި ބަހުގައި ”ސިޙުރު“ އެތަށް ކަމެއްގައި ބޭނުން ކުރެވެއެވެ.

ފުރަތަމަ: އޯގާތެރި ކަމާއި އެކުގައި ކަމެއް ކޮށްދިނުން.

ދެވަނަ: މަކަރާއި ޙީލަތުން، އެއްވެސް ޙަގީގަތެއް ނެތްގޮތުގައި މީސްތަކުންގެ ސިކުނޑި އަށް ވަސްވާސް ވެއްދުން.

ތިންވަނަ: ޝައިޠާނުންގެ އެހީގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން.

ހަތަރުވަނަ: ތަރިތަކަށް މުޚާޠަބުކޮށް، އެބައިމީހުންގެ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުން އެތަކެތީގެ ރޫޙާނިއްޔަތު ފައިބައެވެ.

(عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ شَيْئًا ، وَمَا صَنَعَهُ) މާނައަކީ: މާތް ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ. ”ރަސޫލު ﷲ ޞައްލަ ﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ އަށް ސިޙުރު ޖެހުނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު ނުކުރައްވާ ކަމެއްވެސް ކުރެއްވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނަށް ޚިޔާލު ކުރެވެއެވެ.“

ޖަވާބު ދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބަދުއްލަޠީފު

Rate this post