ދިހަހާސް ރުފިޔާގެ އަގުހުރި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި ފަށައިފި

ޗެމްޕިއަންޓީމަށް ދިހަހާސް ރުފިޔާ ލިބޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.

ތުއްތޮންބެ ކަޕްގެ ނަމުގައި މިއަދު ފެށި މި މުބާރާތް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ އިރު، މި މުބާރާތުގައި 6 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ޗެލެންޖަރސް އާއި އޯލް އެޓޭކަރސް އެވެ. މި މެޗު 0-3 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އޯލް އެޓޭކަރސް ޓީމެވެ. ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ލަނޑުޖަހާނެ ފުރުޞަތުތައްލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

މާދަމާ ހަވީރު 16:00 ގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނިއު އެލާރޓް އާއި އެޗްއެސްޕީއެން އެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ޔޫތް މިނިސްޓަރ އިރްތިޝާމް އާދަމް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވި އިރު، މި މެޗު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއުރާގެ މެމްބަރ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.