މެރީޑިއަމް މަޑިފުށި ކަޕް: ސެމީފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފި

27 ވަނަ މެރީޑިއަމް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ވަންހަ ގަބީލާ، ވެނޯޒިއާ އެސްސީ އަދި ޑީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މި މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވި 4 ޓީމުގެ ތެރެއިން ކެޓީ ނެގްޒަސް ޔުނައިޓެޑެވެ. އެޓީމު މި މުބާރާތުގައި 3 މެޗު ކުޅުނު އިރު ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

އިޝްތިހާރު

މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ނެގްޒަސް ޔުނައިޓެޑާއި ބައްދަލުކޮށް 2-3 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ވެނޯޒިއާ އެސްސީއެވެ.  ފޯރިގަދަ ބަލާހިތްވާ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ނެގްޒަސްގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރ 17 ޢަބްދުލް ޢައްލާމް ޔާސިރު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑެކެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖާރޒީ ނަމްބަރ 30 ޢަލީ ރަޝީދު ޖަހައިދިން ލަނޑުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނެގްޒަސް އިން އިތުރަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 11 ޢަލީ ނާޞިރެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލި އިރު، ދެވަނ ހާފުގައިވެސް ނެގްޒަސް އިންވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން 75 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖާރޒީ ނަމްބަރ 9 މުޙައްމަދު މައުސޫމް (މާސޭ) ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީހާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި ވެނޯޒިއާއަށް 3 ޕޮއިންޓު ކަށަވަރުކޮށްދިން ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޖާރޒީ ނަމްބަރ 27 އަޙްމަދު ޙާފިޒެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ 83 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ.

މިއަދުގެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ވެނޯޒިއާގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރ 22 އަޙްމަދު ޙާފިޒެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މާދަމާ ކުޅޭނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވަންހަ ގަބީލާ އާއި ޑީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. ސެމީފައިނަލުގައި ޓީމުތައް ވާދަކުރަންޖެހޭ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅޭނީ މާދަމާގެ މެޗު ނިމުމުންނެވެ.

މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރއަކީ އެޓޯލްނިއުސް އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.