ނިއުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އީގަލްސްގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް އޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާ އީގަލްސްއިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 0-3 ންނެވެ. މި މެޗުގައި އީގަލްސް އަށް ލީޑު ލިބުނީ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުގެ އަލީ ސާމިއު އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ގޯލުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އީގަލްސް އިން ދެވަނަ ގޯލު ޖެހީ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) އެވެ. އަދި ތިން ވަނަ ގޯލު 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ރިސްޓޭ އެވެ.

މި މެޗުގައި ނިއުއަށްވެސް ގޯލުޖަހާނެ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއްލިބި ބޭކާރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އީގަލްސްގެ މި މޮޅާއެކު މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރުޞަތު އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގެ ގްރޫޕް ބީ ގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނާއި މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަން ސ. ފޭދޫ އެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.