ބިލެތްފަހި ފަރަށް އެރި ދޯންޏަކުން މޫދަށް ފުންމާލި މީހަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެ

ށ. ބިލެތްފަހި ފަރަށް އެރި ދޯންޏަކުން މޫދަށް ފުންމާލި މީހަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެ ޙާދިޘާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އެދޯނީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ ބިލެތްފަހި، ފޭރުމާގެ، މުޙައްމަދު ސިރާޖުއެވެ. އޭނާ ނިޔާވީ ދޯނި ފަރަށް އެރުމުން ވަލެއް ހިފައިގެން މޫދަށް ފުންމާލި ފަހުން ލޮނު ބޮވިގެން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އަދި އޭނާ މޫދުން ނަގައިގެން ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނެފައިވާ ކަމަށާއި މި ޙާދިޘާ ހިނގާފައިވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުފަހު 14:45 ހާއިރު މާލެއަށް ދަތުރުކުރާ ބަޔަކު ބޯޓަކަށް ލުމަށްފަހު އެނބުރި ބިލެތްފައްސަށް ވަންނަނިކޮށް ކަމަށް ބިލެތްފަހިން މަޢުލޫމާތިދިން މީހާ ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް ބުންޏެވެ.

އެ ޙާދިޘާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ އެރަށު ކައުންސިލް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޖިޔާދުގެ ބައްޕަ ކަމަށާއި އެ ދޯންޏަކީ މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ 45 ވަރަކަށް ފޫޓުގެ ދޯންޏެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.