ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް އުޅަނދެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ކ ތިލަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ބޯޓު ތެޔޮ އަޅައިގެން ތިލަފުށީ ބަނދަރުން ފުރަން އުޅެނިކޮށެވެ. އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ވާއިލާ-7 ނަމަކަށް ކިޔާ ތެޔޮ ބޯޓެއްގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ދޯނީގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮ އުފުލާ ދޯނި މިހާރު ވަނީ ފަޅުން ނެރެފައި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

މިހާދިސާގައި ދޯނީގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.