ހަނދު ފެނިއްޖެ، މާދަމާ ރަމަޟާން އެކެއް

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް ކަނޑައެޅީ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މާދަމައަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައެޅީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ވެސް ރޯދަމަހުގެ ހަނދު ފެނިފައިވާތީއެވެ.

މިގޮތަށް ކަނޑައެޅިއިރު، ރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުތަކުގައި ވެސް ވަނީ މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހަކީ މާދަމާ، އޭޕްރިލް 2 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސް ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.