ޚަބަރު ފީތާ

ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 3 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް ޖެހިގެން ގދ. ތިނަދޫއިން 3 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި ވަނީ ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ 3 މަހުގެ ތުއްތު ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. ތުއްތު ކުއްޖާގެ މަރާއެކު ތިނަދޫއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވި އަދަދު ވަނީ 6 އަކަށް އަރާފައެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑްގައި މަރުވި އަދަދު ވަނީ 239 އަށް އަރާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ މުޅި ރާއްޖެއިން ފައްސިވެފައި ވަނީ 77 މީހުންނެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: