މެންޗެސްޓަރގެ ސަޕޯޓަރުންގެ އުންމީދާ އެއްގޮތަށް ރޮނާލްޑޯގެ އެނބުރި އައުން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

ރޮނާލްޑޯ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އައިސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައި ސަޕޯޓަރުންގެ ހެއްވާލައިފިއެވެ.

ރޭ ނިއުކާސަލް އާ އެކު ކުޅުނު މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ރޮނާލްޑޮވަނީ 2 ލަނޑުޖަހާފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

skysports ronaldo goal stapler 5508774

ބާރަ އަހަރަށްފަހު މެންޗެސްޓަރ އަށް އެނބުރި އައިސް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް ތަފާތު ދައްކައި، އެ ޓީމު މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި ބޮޑުހިއްސާއެއް ރޮނާލްޑޮ އަދާކުރިއެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ އޯލްޑް ޓްރެފޯޑް ސްޓޭޑިއަމުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ހޯމް ޓީމް ކުރި ހޯދީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މޮޅާ އެކު ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން މެނޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ވަނީ އެއްވަނައަށް އަރައިފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.