ޚަބަރު ފީތާ

ކާރެއް، ރުކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ކާރެއް، ރުކެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދާދި ދެންމެއަކު އެވެ. އަދި އެކްސިޑެންޓުވި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގަ އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެޓޯލްނިއުސްގެ މަންދޫބު ވިދާޅުވީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވިކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ، ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރު ސައިކަލަކުން ނައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލާ ވީ ފަޅީގައި ހުރި ރުކެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އަދި ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް ކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފަ އެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާއިގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދިނުލިބެއެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry