ރިސޯޓެއްގެ ވޯޓަރ ވިލާ އެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ވޯޓަރ ވިލާ އެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ދަ ރިޓްޒް ކާލްޓަން ސްޕާ ރިސޯޓުގެ ވޯޓާ ވިލާއެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކ. ގަމަރުގިރި ކައިރީގައި އޮންނަ ރިސޯޓެއް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:29 ގައި ކަމަށާއި އަލިފާން ރޯވީ އެތަނުގެ ވޯޓަރ ވިލާއެއްގެ ފަންގިފިލާއަކާއި ފާޚާނާގައި ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވަނީ ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އަލިފާން ނިއްވާ މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.