ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ފެންނަ ގައުމުތަކުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ފެންނަ ގައުމުތަކުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

މިއީ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އޭޖެންޓް، ބައުންސް އިން ހެދި ދިރާސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ލިސްޓެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި ދިރާސާ ކުރީ އެކި މަންޒިލްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ އާޓިކަލްތަކުގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

އަދި ބައުންސްގެ ޓްރެވަލް އެކްސްޕާޓުންގެ ވޯޓާއި އިންސްޓަގްރާމުގައި ޕޯސްޓުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބަށް މި ލިސްޓު އެކުލަވާލުމުގައި ބަލާފައިވެ އެވެ.

މި ލިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އަށް ވަނަ އެވެ. އެއީ 5.27 ޕޮއިންޓު ލިބިގެންނެވެ.

ދއެންމެ ރީތި އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ފެންނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ ގްރީސްގެ ސެންޓޮރީނީ އެވެ. ދެވަނައިގައި އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބާލީއަށް ލިބުނު އިރު ތިން ވަނަ ލިބުނީ އެމެރިކާގެ ހަވާއީ އަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.