ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، ރާއްޖެއިން 107 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، ރާއްޖެއިން 107 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި 107 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެއިން 30 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 56 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ރިސޯޓުތަކުން 14 މީހުންނާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތަކުން މީހަކާއި ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ރަށްތަކުން 6 މީހުން ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިއާއެކު 77،309 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިރު، 74،481 މީހުން ވަނީ މިބަލިން ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، 5،156 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ އިރު، އެކްޓިވް ކޭސްގެ ޢަދަދަކީ 2،595 އެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 221 މީހުން މިހައިތަނަށް ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.