ޚަބަރު ފީތާ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށާއި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ބަލްގޭރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސްވެޓްލާން ސްޓޯވް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެެވެ. އަދި ދެ ގައުމު އެކުގައި އިތުރަށްކުރިޔަށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާއިމެދު ވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އިސްކަންދެއްވާ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ބަލްގޭރިއާއަށް ފުރާވަޑައިގެބންފައި މިވަނީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭގަ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry