ޚަބަރު ފީތާ

މިނިވަންކަން ހިމާތްކުރެވޭނީ ގައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތައް ހިމާތްކުރެވިގެން: ހޯމް މިނިސްޓަރ

މިނިވަންކަން ހިމާތްކުރެވޭނީ ގައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތައް ހިމާތްކުރެވިގެން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ 56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިޔާތުގަ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ އެ އަސާސްތައް ހިމާތްކުރުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަންކަމަކީ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކާބަފައިން ގެނެސްދީފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު މާތްﷲގެ ރަހްމަތާއެކުގައި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް ބުރޫއަރާކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި ބޭރުގެ ފަރާތަކުންވިއަސް އަދި އެތެރޭގެ ބާރުތަކުންވިއަސް މިކަމަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ވެސް މިިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
%d bloggers like this: