ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި ޢަދަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި

ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި ޢަދަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 123 މީހުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެއިން ޕޮޒިޓިވް ވި 29 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 45 މީހުންނާއި ލައިވް ބޯޑުތަކުން 4 މީހުން ނެވެ. އަދި ތަރައްގީވަމުން އަންނަރަށްތަކުން 2 މީހުންނާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށްތަކުން 27 މީހުން ނެވެ.

މިއަދު ނަގާފައިވަނީ 6،733 ސާމްޕަލެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން 13 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ އިރު، ނިޔާވެފައިވަނީ 219 މީހުން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.