ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނީ ބަޔަކު ވެލްޑިންގ ކުރުމުގެ ތެރޭގަ: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއްގެ އަޑު އިވުނީ ބަޔަކު ވެލްޑިންގ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ރޭ ދަންވަރު 12:35 ހާ އިރު، ހިނގި މި ހާދިސާ އާއިގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދަށް ގޮސް، ބަލައި ފާސްކޮށް، މަޢުލޫމާތު ހޯދާފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ބާރުގަދަ އަޑެއް ގޮވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ލޮޓް ނަންބަރު 1138 ގެ ޓެރެސްމަތީ ވެލްޑިންގ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ތެރޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކުންކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާގައި މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ޚިޔާލުތައް:

ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.