ޚަބަރު ފީތާ

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމެއްގެ އަޑެއް، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ ގޮވުމުގެ އަޑެއް އިވުމާއިގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ގޮވުމުގެ އަޑު އިވިފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތް ތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަންނަނީ ކުރަމުން ނެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ ބޯގަންވިލާ މަގުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ޚާއްސަކޮށްފައި އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު މިހައިތަނަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry