ރާއްޖެއިން އިތުރު 144 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 144 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން 36 މީހުންނާއި އަތޮޅުތަކުން 72 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން 36 މީހުން ނެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

މިއަދުގެ ކޭސްތަކާއެކު ރާއްޖެއިން މިވަނީ 76،332 މީހުންނަށް ކޮވިޑު ޖެހިފަ އެވެ. އަދި 73،531 މީހުން ވަނީ މި ބައްޔަށް ފަރުވާކޮށް ފަސޭހަ ވެފަ އެވެ.

އިޝްތިހާރު

ރާއްޖޭގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ 12 މީހުންނަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އެކްޓިވް ކޭސްގެ ޢަދަދަކީ 2،571 އެވެ.

ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، ނަގާފައިވަނީ 6،138 ސާމްޕަލެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ބަލީގައި މިހައތަނަށް ނިޔާވެފައިވަނީ 218 މީހުން ނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.