ޚަބަރު ފީތާ

ދެ ރަށެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމަށް 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދެ ރަށެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމަށް 2 ކުންފުންޏަކާ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރާއި ހަނިމާދޫގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 240 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް 53,544,424.97 ރުފިޔާ އަށެވެ.

ހަނިމާދޫގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 52 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތާއި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ 48 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދޮންބެޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރީ 79,393,199.70 ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން 330 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެ އެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ފެށި މި މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry