ޚަބަރު ފީތާ

ސީއައިޑީ ސީޒަން 2 ފަށަނީ، އެކްޓަރުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ސީއައިޑީ ސީޒަން 2 ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ސީޒަން 1 ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރި ބީޕީ ސިންގް އެވެ. އަދި މުހިންމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ހުރިހާ ތަރިން ވެސް ސީޒަން 2 އަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެ އެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ބީޕީ ސިންގ އާ ހަވާލާދީ ޚަބަރުތައް ބުނެފައިވަނީ މި ސީޒަން ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސީއައިޑީގައި އަބީޖީތްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ އަދިތްޔާ ސްރިނިވާސްތަވަ ވެސް އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ބުނެފައިވަނީ ސީއައިޑީގެ ސީޒަން 2 ފެށުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް އޭނާ ވެސް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސީޒަން 2 ފަށާނެ ދުވަހެއް އަދި ދައްކާނެ ޗެނަލެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފައި ވެއެވެ.

20 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަށް ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާފައިވާ ސީއައިޑީ ސީޒަން 1، މިއީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދެއްކި ސީރީޒްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސީރީޒެކެވެ. އަދި މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ބަލާހިތްވާ، އެއަށް އިންތިޒާރުކުރާ ސީރީޒެއްވެސް މެއެެވެ.

ޕޮލިސް އޮފިސަރުންތަކެއް ހިންގާ ކުށުގެ ވެށީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެ ސިލްސިލާގެ ސީޒަން 1، މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 20 އަހަރު ދައްކާފައިވާ އިރު، އޭގެ ރޭޓިންގ ދަށްވެފައި ނުވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
%d bloggers like this: