ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 80 މީހުން!

ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވީ 80 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

އެ އިދާރާ އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު، މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވް ވީ 16 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުން 56 މީހުންނާއި ރިސޯޓުތަކުން 8 މީހުން ވެސް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވި ކަމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

މި އަދަދާއެކު 75،816 މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހިފައިވާ އިރު، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު ޖެހުނުު މީހުންގެ ތެރެއިން 73،072 މީހުން ވަނީ ރަނގަޅުވެފަ އެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި 23 މީހުން އެނދުމަތި ކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭ އިރު، ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް 216 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.