ޚަބަރު ފީތާ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަފުތާ ނޫހެއް ނެރެނީ، ނަމަކީ “އަތަމަނަ”

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަފުތާ ނޫހެއް ނެރެން ނިންމާ، އެ ނޫހުގެ ނަން ޢާންމުކޮށްފި އެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ޖުލައި 15 ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކައުންސިލުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން އެ ކައުންސިލުން ނެރެން ނިންމާފައިވާ ހަފުތާ ނޫހުގެ ނަމަކީ “އަތަމަނަ” ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑެއް ހަމަޖައްސައި، އެ ބޯޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މި ނޫހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

މި ނޫހުގެ ބޭނުމަކީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ރައްޔިތުންނަށާއި އެހެން މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ އެ މީޑިއާތަކަށްވެސް ޚަބަރު ހެދުމަށް ފަސޭހަކުރުމާއި ކައުންސިލާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ނޫހުގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލުން އެ ހަފުތާއެއްގައި ހިންގާފައިވާ ކަންކަމުގެ ޚަބަރުތަކާއި ޢާއްމުކުރެވޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ކަމަށެވެ.

ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ނެރޭ، “އަތަމަނަ” ނޫހަކީ ހިލޭ ބަހާ ނޫހެކެވެ.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ޚިޔާލު 1 on "މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަފުތާ ނޫހެއް ނެރެނީ، ނަމަކީ “އަތަމަނަ”"

  1. Gooooood .

Comments are closed.

%d bloggers like this: